Zapraszamy chętnych do skorzystania z wynajmu i zajęć na sali.

1. Indywidualne wejście ustalone w kwocie 10 zł. (bez instruktora). Max 5 osób.

2. Osoby posiadające Karty, korzystają z sali po akceptacji Systemu (bez instruktora). Max 5 osób.

3. Trening personalny (osoba plus instruktor) – stawka 40% – Klub, 60% – instruktor. Max 4 osoby (2 pary).

4. Zajęcia grupowe do 5 osób – stawka 40% – Klub, 60% – instruktor. Max 1 grupa.

Inne zasady wynajmu ustalane są indywidualnie.

Korzystanie możliwe tylko ze sprzętu Klubowego.

KONTAKT