Ważne !!

OD 18 MAJA WZNAWIAMY ZAJĘCIA !!

Ogólne informacje dotyczące zajęć:

  1. Ilość osób ograniczona 12 plus trener.
  2. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach wysyłają SMS lub dzwonią na numer instruktora do 3 godzin przed zajęciami.
  3. Po każdych zajęciach sala jest dezynfekowana.
  4. Każdy posiada własny sprzęt sportowy.
  5. Osoby nie korzystają z szatni i prysznica tylko WC.
  6. Przestrzegane są zalecenia GIS oraz wszystkich instytucji.
  7. Przed wejściem każdy ma mierzoną temperaturę oraz dezynfekuje ręce przed i po zajęciach.
  8. Każdy uczestniczy na własne ryzyko.
  9. Identyfikacja następuje przez nr telefonu.