Każda osoba uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez CAF-Rzeszów, zobowiązana jest do wypełnienia OŚWIADCZENIA i pozostawienia go w KLUBIE przed pierwszymi zajęciami !

OŚWIADCZENIE