REGULAMIN CENTRUM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ RZESZÓW

1.Wszystkich ćwiczących obowiązuje czysty strój sportowy dostosowany do rodzaju prowadzonych zajęć.

2.Strój sportowy nie powinien nawiązywać do żadnych ugrupowań oraz przedstawiać niestosownych treści.

3.Ćwiczący wchodzą na salę treningową boso. Po zakończeniu zajęć instruktor jest zobowiązany do doprowadzenia sali treningowej do ładu i porządku.

4.Osoby korzystające z wolnych wejść (wolna mata) zobowiązane są do pozostawienia porządku zastanego przed planowanym treningiem.

5.Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem osoby upoważnionej, w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.

6.Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić osobom kompetentnym.

7.Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.Sprzęt treningowy należy zostawić po zakończonych zajęciach w przeznaczonych do tego miejscach.

9.Za zniszczenie sprzętu podczas treningu w czasie wolnego korzystania z sali treningowej odpowiada osoba ćwicząca.

10.Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe w czasie wolnego korzystania z sali treningowej.

11.Za zniszczenie sprzętu treningowego używanego niezgodnie z jego przeznaczeniem obciążone będą osoby go użytkujące.

12.Każdy wypadek uczestnicy zajęć zgłaszają instruktorowi.

13.Uczestnicy zajęć grupowych zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.

14.Utrzymanie czystości sali treningowej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.

Zabrania się!

1.Wchodzenia na salę w butach.

2.Wchodzenia na salę treningową z biżuterią. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się w szatni lub w depozycie u instruktora.

3.Brutalnego zachowywania się.

4.Wnoszenia na salę prywatnych rzeczy, poza niezbędnym sprzętem treningowym.

5.Pozostawiania ubioru, obuwia, sprzętu treningowego oraz innych prywatnych rzeczy na terenie sali treningowej.

6.Stosowania środków niedozwolonych tj. alkohol, środki odurzające i innych państwowo uznanych.

*Ćwiczący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem