Zapraszamy na zajęcia !

Grafik zajęć od września 2020 !

ZAPRASZAMY

Proszę na bieżąco sprawdzać grafik.

Zalecenia treningowe

1. Ograniczona ilość osób – 12 plus trener/instruktor.

2. Sala jest dezynfekowana po każdych zajęciach.

3. Każdy posiada własny sprzęt do ćwiczeń.

4. Szatnia oraz prysznice są wyłączone z użytkowania. Dostępny jest WC.

5. Przestrzegane są zalecenia GIS oraz innych instytucji.

6. Każda osoba przed wejściem ma mierzoną temperaturę oraz dezynfekuje ręce.

7. Osoby chętne do trzech godzin przed zajęciami wysyłają SMS lub dzwonią na numer instruktora celem zapisania na zajęcia.

8. Identyfikacja następuje poprzez numer telefonu.

9. Osoby przychodzą przebrane na zajęcia.

10. Każdy uczestniczy na własne ryzyko.

11. Instruktor może odmówić każdej osobie wejścia na zajęcia w przypadku nie przestrzegania zaleceń.