Dane Klubu!

CAF-Rzeszów

Matejki 8A

35-064 Rzeszów

NIP 813 38 23 816

Regon 384486670

NestBank nr:

09 2530 0008 2051 1062 9688 0001

Zarząd CAF-Rzeszów

Paweł Kardyś – Prezes

Łukasz Rydzik – Wiceprezes

Maciej S. – skarbnik

Ewa S. – członek zarządu